LINQ – .NET Language Integrated Query II Dio


U nekoliko prethodnih postova pisao sam o novinama i proširenjima nove verzije C# 3.0. Proširenja koja su spomenuta omogućuju implementaciju LINQ (Language Integrated Query) kao nove tehnologije pristupa i manipulacije informacija u aplikaciji.

 • Također ovaj tekst predstavlja nastavak serije tekstova o LINQ

  LINQ Standardni operatori upita

  Uvod

  U prethodnom izlaganju vidjeli smo upotrebu nekoliko operatora upita. U ovom poglavlju pozabavićemo se više oko ovih operatora te vidjeti na koji ih način koristiti efikasno u programima. Razvijajući aplikacije, programer konstantno rješava određene probleme manipulacije sa podacima. U tu srhu koriste se određene preinstalirane biblioteke kao i biblioteke od trećih lica. Nažalost nismo uvijek u prilici da sa bibliotekama koje koristimo imamo riješene sve probleme.

  LINQ Operatori upita mnoge naše probleme kojim smo svakodnevno okruženi tokom razvoja aplikacija, mogu zaista efektivno riješiti u samo nekoliko linija koda. Kao što smo kazali LINQ ne predstavlja manipulaciju samo sa eksternim izvorima podataka, također ove osobine jezika koristimo i sa memorijskim izvorom. U narednom tekstu upoznat ćemo se sa operatorima upita te kroz primjere primjene, te pokazati njihovu jednostavnost, efikasnost i lakoću.

  Operatori sortiranja (orderby, reverse, descending)

  Već smo u I dijelu vidjeli upotrebu sortiranja podataka. Prednosti korištenja ovog operatora nad kolekcijama koje nemaju implementiranu ovu mogućnost su vrlo korisne.

  Uzmimo iz prethodnog primjera polje stringova i primjenimo operator sortiranja. Npr sortirajmo uzlaznim i slizanim redom gradove u BiH:

  Međutim sortiranje možemo izvršiti po nekom drugom kriteriju npr. po broju slova u nazivu:

  Kriterije možemo lančano slagati tačka notacijom. U tom slučaju koristimo ThenBy operator poslije OrderBy operatora. Kombinirajmo prethodna dva primjera i napišimo sljedeći primjer:

  Reverse operator koristimo kada želimo sortirani niz obrnuti. Sljedeći primjer prikazuje upotrebu operatora Reverse i OrderbyDescending, da bi prikazali suštinsku razliku između ova dva operatora.

  Rezultat prethodnih upita prikazan je na sljedećoj slici:

  Reverse operator za razliku od OrderBy operatora oslanja se samo na poredak podataka koji je dobijenih iz izvora podataka.

  U narednom poglavlju pozabavit ćemo se sa operatorima grupiranja i agregacijskim operatorima.

  Cjelokupan text u 5 dijelova koji je napisan o LINQ mozete skinuti odavde.