Predavanje na Sinergiji 10 o paralelnom programiranju na .NET 4.0


Kao što već znate u Beogradu se od 15-18 novembra 2010 održava Microsoftova konferencija pod nazivom Sinergija. Ova konferencija pored WinDaysa zasigurno je najveća i najznačajnija konferencija u Jugoistočnoj Evropi, koja se ove godine održava 10-ti put. Na ovogodišnjoj konferenciji pored regularnih smjerova u organizaciji INETA/GITCA organizira se i Community Track, a dešavat će se paralelno sa ostalim smjerovima.

Ove godine sam na Sinergiju i u Community Tracku ću održati predavanje na temu: Paralelno programiranje na .NET 4.0. Zaista me jako raduje da se moja tema našla u izboru od 14 predavanja koja će se održati na Community Tracku. U koliko dolazite na Sinergiju  ne zaboravite posjetiti nas posjetiti, jer na Community Tracku se očekuju jako zanimljiva predavanja sa IT, DB i Dev temama.

Pored moje teme kolega Ahmet Avdagić iz Sarajeva izlaže na temu Forefront Threat Management Gateway 2010, koja je također  u sklopu 14 odabranih tema.

Pored Community Tracka, na oficijelnim trackovima predavanja iz Bosne i Hecegovine izlažu Damir Dizdarević te Dragan Panjkov. Možemo kazati da je ovogodišnja Sinergija puni pogodat za BH predavače.

U koliko dolazite na Sinergiju dođite na spomenuta predavanja.

Vidimo se na Sinergiji!

Advertisements

Published by

Bahrudin Hrnjica

PhD in Mechanical Engineering, Microsoft MVP for Visual Studio and Development Technologies. Likes .NET, Math,Data Science, Evolutionary Algorithms, Machine Learning, Blogging.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s