SE 2012


Status: Done
City: Mostar/Bosnia and Herzegovina
Date: 4. Apr. 2012
Time 14:30-15:30
Topic Razvoj Web Aplikacija uz pomoć ASP.NET WebApi i ASP.NET MVC 4
Venue: Kulturni Centar H.S. Kosaca
Location: Mostar, Bosnia and Herzegovina
Event URL: http://msnetwork.ba/novost/9589
Event Name MSNetwork 2
Organized by: MIcrosoft BiH
Summary: Microsoft application platforma je u čitavoj prošloj dekadi do danas dominirana web servisima i WCF baziranog isključivo na SOAP protokolu. Međuti,m trenutno smo svjedoci sve jačeg trenda širenja weba koji je sve više dominira sve većim brojem jednostavnih mobilnih uređaja i često trivijalnih aplikacija. Ovakve aplikacije su uglavnom zahtjevne, ali su često implementirane na platformama koje su daleko iza mogućnosti .NET-a. No ovom predavanju će biti teorijski, strateški i praktično predstavljen novi dio komunikacione platforme pod nazivom WebApi.Ova tehnologija treba da pored WCF-a postane ključni dio arhitekture Internet aplikacija te otvori nove mogućnosti za razvoj Web Service-a baziranih isključivo na HTTP protokolu. Predavanje je namijenjeno svim developerima i arhitektima koji se bave razvojem aplikaciju u mreži i Internetu, te žele da upoznaju HTTP protokol, razlike između SOAP-a i REST-a i nauče kako se može implementirati bilo koji mrežni format kao API za Web.

*

Status: Done
City: Mostar/Bosnia and Herzegovina
Date: 5. Apr. 2012
Time 13:30-14:30
Topic Budućnost Windows desktop aplikacija
Venue: Kulturni Centar H.S. Kosaca
Location: Mostar, Bosnia and Herzegovina
Event URL: http://msnetwork.ba/novost/9589
Event Name MSNetwork 2
Organized by: MIcrosoft BiH
Summary: U dilemi ste na koji način razvijati aplikacije za Windows 8 u maniru Metro Stila. Sigurno ste čuli o “compatible by design”, skupu principa i novih mogućnosti u Windows 8 za buduće desktop aplikacije. Želite više saznati o tome na koji način razvijati višeplatformske aplikacije koje se vrte na Win RT, WP7 i u .NET okruženju, a sve su bazirane na Metro Stilu sa certifikacijom za Windows Store.Poznajete nekoliko tehnika, i želite saznati koje tehnike programiranja koristiti za razvoj Windows 8 desktop aplikacija. Ovo predavanje pokušat će odgovoriti na ova i slična pitanja, te kroz demo primjere demonstrirati elegantnost i jednostavnost u razvoju desktop aplikacija za Windows 8.

*

Status: Done
City: Rovinj/Croatia
Date: 25. Apr. 2012
Time 9:30-10:15
Topic Razvoj HTML5 aplikacija za Windows Phone i Windows 8 uz WindowsPhone WidgetLibrary
Venue:
Location: Rovinj, Croatia
Event URL: http://windays.hr/hr/raspored/singlesession.aspx?sid=2b52c969-e13e-e111-b5f0-02bfc0a89f37
Event Name WinDays 12
Organized by: MIcrosoft Hrvatska
Summary: Windows Phone developeri se nalaze sve cesce pred iskusenjem, da pored veoma solidne WP Silverlight platforme takodjer podrze i ostale hobby platforme kao sto su Android I iOS. Jedno od mogucnosti bi sasvim sigurno bila razviti jednu native-aplikaciju za svaku platformu. Kako je ovaj zadatak na zalost jako tesko ostvariv, postavlja se generalno pitanje primjene HTML5 kao jedinog standard koji ce biti podrzan na svim platformama. Windows Phone Mango nudi HTML5 podrsku uz pomoc Internet Explorera 9. Ovim putem ce biti generalno rijesen problem podrske HTML-a kao web aplikacije ali ne kao stvarne applikacije (Widget) koja je instalirana ne telefon. Na ovom predavanju biće prikazano, uz mnogobrojne primjere, kako razviti HTML5 aplikaciju instalirati je kao native-Windows Phone App uz pomoc CodePlex Projekta WPWidgetLibrary. Sem toga ce biti prikazano kako ista aplikacija moze biti migrirana na Windows 8 Metro platformu.

*

Status: Done
City: Bihac /Bosnia & Herzegovina
Date: 24. May. 2012
Time 17:30-19:00
Topic Windows 8 for Developers
Venue:
Location: Bihac, Croatia
Event URL: https://www.facebook.com/events/292953390799397/
Event Name Bihac .NET UG Meeting
Organized by: Bihac .NET UG Meeting
Summary: Opis teme: Sve što trebate znati o novostima vezanim za developere, prvenstveno .NET platforme. Na predavanju će biti riječi o novinama u samom WIndows 8, WinRT kao novoj platformi sa starim programiskim jezicima C# i XAML. Developer platforma na Windows 8 donosi novi koncept razvoja desktop aplikacija tzv. Metro aplikacija koje se vrte na WinRT, i koje zahtjevaju da vaša aplikacija mora biti kompatibilna sa dizajnom, u tom smislu definiše se pojam “compatible by design”, skupu principa i novih mogućnosti u Windows 8 za buduće desktop aplikacije. Želite više saznati o tome na koji način razvijati višeplatformske aplikacije koje se vrte na Win RT, WP7 i u .NET okruženju, a sve su bazirane na Metro Stilu sa certifikacijom za Windows Store. Biće prikazano i nekoliko demo primjera sa novimana koje se pojavljuju u novoj verziji C# 5, Async programming pattern i CallerMemberName.

*

Status: Done
City: Osijek /Croatia
Date: 1. Sept. 2012
Time 18:00-19:00
Topic gpdotnet – darwian’s teory of evolution in solving engineering problems by c#
Venue:
Location: Hotel Patria,Osijek, Croatia
Event URL: http://www.kulendayz.com/agenda/
Event Name KulenDayz 2012
Organized by: INETA, MSCommunity Croatia
Summary: Desc:GPdotNET is tree based genetic programming application for solving engineering problems by applying genetic programming and genetic algorithms. GPdotNET can be applied in various engineering problems of modeling, optimization, forecasting and predictions. Project contains several C# libraries with Genetic programming implementation algorithms and Windows Forms application for graphical and visual results presentation. GPdotNET also support parallel processing for multicore processors based on ParallelFx library. Started from the version 2.0, GPdotNET is multiplatform application with 100% the same code for .NET and Mono. The Session will present various implementations behind this application i.e. parallel processing implementation, memory pooling for fast memory object access, compatibility between Mono 2.8 and .NET 4. Beside C# knowledge this application requires knowledge from Math, Evolutionary algorithms, and Engineering. Several master and PhD thesis are successfully applied GPdotNET in modeling, and some of these real examples will be presented during this session.

*

Status: Done
City: Sarajevo /Bosnia and Herzegovina
Date: 14. Sept. 2012
Time 11:00-12:00
Topic Razvoj poslovnih aplikacija za Windows 8
Venue:
Location: Hotel Grand, Sarajevo
Event URL: http://www.mscommunity.ba/konferencija/
Event Name MSCommunityBH Day
Organized by: INETA, MSCommunity BiH
Summary: Desc:Windows 8 donosi nove mogućnosti u razvoju tzv. Line Of Business aplikacija, koje moraju da zadovolje visoke standarde dizajna. S druge strane LOB aplikacije trebaju izvor podataka iz kojeg će se hraniti podacima. Pored novih mogućnosti u dizajnu Windows 8 i Visual Studio 2012 donosi skup novih mogućnosti i provjerenih tehnologija za razvoj Windows 8 Style LOB aplikacija. Ovo predavanje će preko demo primjera prezentirati načine kako razvijati novu generaciju LOB aplikacija koristeći nove mogućnosti Windows 8, .NET Frameworka 4.5 i WCF 4.5 i nove verzije Entity Frameworka 5.0, kroz novu paradigmu asinhronog programiranja koja dolazi C# 5.0.

*

Status: Done
City: Dev Camps /Bosnia and Herzegovina
Date: 11. Oct. 2012
Time 9:00-14:00
Topic Razvoj poslovnih aplikacija za Windows 8
Venue:
Location: Hotel Vidovic, Banjaluka
Event URL: http://www.devcamps.ms/windows
Event Name Dev Camp Developing Windows 8 Store app
Organized by: Microsoft B&H
Summary: Desc:Cjelodnevni trening za Razvoj Windows 8 Store aplikacija, u kojem su prezentirani svi osnovni dijelovi razvoje Windows 8 Store aplikacija, od dizajna, implementace, i publikacije na Windows Storeu.

*

Status: Done
City: Belgrade / Serbia
Date: 24. Oct. 2012
Time 12:00-13:00
Topic Razvoj LOB Aplikacija u Windows 8 WinRT okruženju
Venue:
Location: Sava Centar, Belgrade
Event URL: https://www.mssinergija.net/sr/sinergija12/konferencija/Pages/Agenda.aspx
Event Name Sinergija 12
Organized by: Microsoft Serbia
Summary: Desc:Windows 8 donosi nove mogućnosti u razvoju tzv. Line Of Business aplikacija, koje moraju da zadovolje visoke standarde Metro dizajna. S druge strane LOB aplikacije trebaju izvor podataka iz kojeg će manipulisati podacima. Pored novih izazova u dizajnu Windows 8 i Visual Studio 2012 donose skup novih mogućnosti i provjerenih tehnolgija za razvoj Windows 8 Style LOB aplikacija. Ovo predavanje će preko demo primjera prezentirati načine kako razvijati novu generaciju LOB aplikacija koristeći nove mogućnosti Windows 8, .NET Frameworka 4.5 i WCF 4.5 i nove verzije Entity Frameworka 5.0,i sve to kroz novu paradigmu asinhronog programiranja koja dolazi C# 5.0. Demo primjer asinhronog pozivanja EF upita, implemntacija MVVM tehnike, „blendiranje“ prezentacijskog sloja WinRT baziranih aplikacija, samo su neki primjeri koji će biti prezentirani tokom predavanja.

***

Status: Done
City: Bihać
Date: 31. Oct. 2012
Time 17:00-18:30
Topic Consuming Data in Windows 8 Store apps
Venue:
Location: Tehnički fakultet Bihać
Event URL: https://www.facebook.com/events/295318070581781/
Event Name User group meeting
Organized by: Bihac .NET UG
Summary: Desc:Windows 8 Store aplikacija izvršavaju se u izoliranom okruženju kojim upravlja Windows Run-Time. Ova okolina pruža mogućnosti razvoja aplikacija pod nazivom Windows Store app, odnosno novi tip aplikacija koje se vrte na Windows 8 OS. Jedna od karakteristika ovih aplikacija je što su prilagođene za pokretanje na raznim uređajima od notebooka, tableta i PCa, i što mogu da se distribuiraju na Windows Store globalnu prodavnicu Windows 8 aplikacija. Jednistvenost platforme daje i određena ograničenja, a u ovom predavanju ćemo vidjeti na koji način Windows Store aplikacijama obezbijediti podatke iz različitih izvora podataka, a posebno sa SQL Servera. Windows Store aplikacija nisu u mogućnosti da direktno pristupe Entity Framework ORM maperima, pa smo prisiljeni da koristimo ili ASP.NET Web API ili WCF. Demo primjeri će pokazati kako koristiti HTTPClient klasu za pristup podacima preko pomenutih serverskih tehnolgija. S druge strane u predavanju će biti pokazano kako koristiti SQLite C-cross-platform biblioteku u Windows Store applikacijama direktno bez korištenja pomenute Rest i WCF tehnologije. Kroz demo primjere predavanje će dati kompletnu sliku kako Windows Store aplikacija mogu koristiti podatke iz vanjskih izvora bez kojih je teško zamisliti današnju modernu Windows 8 Store aplikaciju.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s