WinDays13 – kratki utisci, pptx datoteka i demo primjeri


Još uvijek traje jedna od najvecih Microsoft konferencija u regionu, i nakon dva dana konferencije mogu reći da su ovi do sada najbolje organizirana konferencija. Preko 1000 registrovanih polaznika i stotinjak predavača samo su neke od statističkih brojki ove konferencije.

Da je ovo prava developerska konferencija između ostalog možemo se uvjeriti na dobroj posjećenosti dev predavanja. Prvog dana konferencije najzanimljiviji dijelovi možemo kazati da su bili ITPro i Dev keynote , a posebno je interesantnan bio keynote od  koji je zbog štrajka radnika avio-kompanije, javljanje održao preko Skypea sa ljubljnskog aerodroma. Drugog dana nastavilo se u dobrom raspoloženju, a sada već tradicionalna večera predavača desila se u restoranu nedalok od konferencije u pravom istarskom stilu.

Drugog dana konferencije održao sam predavanje na temu MVVM u razvoju WP8 i Windos store aplikacija, i sa zadovoljstvo mogu reći da je proteklo u dobroj atmosferi sa prepunom salom. Kao što sam najavio prethodno moje predavanje oko MVVM tehnike na WP8 i WinRT bilo je drugog dana konferencije. Ovim pute se zahvaljujem svim posjetiocima predavanja i kao što sa obećao demo primjere i prezentacijku datoteku objavljujem na kraju posta.

WinDays 13: Ćevap Explorer u MVVM sosu, prepečen na WP8 i Windows Store platformama


Ove godine održava se 13.-ta po redu Microsoft konferencija WinDays. Ovo je, slobodno možemo reći najznačajnija i najveća Microsoft konferencija na Balkanu, kao po broju posjetilaca tako i po sadržaju i organizaciji. Po drugi put u zadnje dvije godine  pripala mi je čast da učestvujem kao predavač, te da svojim predavanjem doprinesem realizaciji ove konferencije. Ovaj put moje predavanje biće vezano za MVVM tehniku programiranja i kao se ona uklapa u nove platforme Windows RT i Windows Phone 8. Naravno, pored kraćih teorijskih dijelova predavanje će obilovati Demo primjerima. Sada već popularna Windows Store aplikacija Ćevap EXPLORER specijalno je refaktorisana i implementirana u MVVM tehnici za WinRT in Windows Phone 8. Slobodno možemo reći da će cijelo predavanje mirisati na ćevape i pečenu jenjetinu. U narednom tekstu možete pogledati opis i ostale informacije oko predavanja.

Naslov: MVVM u razvoju WP8 i Windows Store aplikacija

Level: 300

Opis:

Pojavom XAML programskog jezika za razvoj korisničkih interfacea u Windows Presentation Foundation, a malo kasnije i u Silverlightu, nametalo je potrebu modifikacije MVC tehnike, koja se morala prilagoditi novim postavkama ovog programskog/markup jezika. Kao rezultat prilagođavanja MVC tehnike na XAML, dobijena je nova tehnika programiranja koja definiše jedan Model, jedan View, a kao interakciju između ova dva sloja: sloj jednostavno nazvan ViewModel. Po konceptu vrlo sličan MVC-u, MVVM tehnika se idealno uklapa u koncepciju razvoja klijentskih aplikacija kobinacijom XAML i C# programskog jezika. Ovo predavanje će kroz demo primjere prikazati na koji način se mogu razvijati WP8 odnosno Windows Store aplikacije koristeći MVVM tehniku. Pored prestavljanja osnovnih pojmova ove tehnike (Model, View i ViewModel) predavanje će i prikazati načine komunikacije izmedju View i ViewMode koristenjem Commands i Behaviours, odnosno povratne komunikacije preko Messages. Pored mnogih prednosti korištenja ove tehnike, dijeljenje izvornog koda između WP8 i WinRT predstavlja scenario mnogih današnjih aplikacijiskih rješenja. U ovom predavanju će se također pokazati, kroz demo primjere, na koji način zajedničke implementacije podijeliti između iste aplikacije razvijane za dvije platforme WP8 i WinRT. 

Predavanje koje sam predstavio održaće se utorak 23. aprila u vremenu od 14:00 – 14:45 u dvorani Coral 3.

Vidimo se na Windaysima.

MSNetwork 3: Paralelno i asinhrono programirnje primjeri i prezentacijska datoteka


U ovom postu pobrojani su svi demo primjeri  sa kratkim objašnjenjem koje sam na MSNetwrok 3 predavanju demonstrirao. Ovo ujedno i predstavlja moje aktivnosti zadnjih nekoliko godina vezanih oko ove teme.

Tačno prije 5 godina odnosno u aprilu 2008 godine (22. aprila 2008.) napisao sam prvi članak oko paralelnog programiranja, dok je 5 mjeseci ranije te godine izbačena prva CTP verzija ParallelFx biblioteke.

Ovim MSNetwork predavanjem želio sam ujedno i da sve to objedinim i da široj javnosti prenesem iskustva iz ovog područja programiranja. Ovaj blog post sadrži izvorni kod za sve demo primjere koji su planirani za ovo predavanje. Moguće je, (jer blog post pišem ranije) da neki od primjera nije demonstriran zbog vremena, pa ovom prilikom ih objavljujem sviju sa kratkim pojašnjenjem.

Ukupno za ovo predavanje planirano je 9 demo primjera i to:

1. Power point prezentacija predavanja.

2. Demo primjeri sa predavanja

Primjer manipulacije sa objektom Thread, i kako manipulisati u višenitnom okruženju.
Primjer manipulacije sa Task objektom, kao osnovnim konceptom pralelnog i asinhronog programiranja.
Demo sadrzi 5 različitih primjera korištenja for, foeach, parallelLoopState i primjer koordinacije i razmjene podataka izmedju niti.
PLINQ primjer koristenja paraleliziranih LINQ upita.
Primjer korištenja Partisionera, kojim dijelimo poslove na više taskova.
Primjer koji demonstrira Race Condition fenomen kada dvije niti u isto vrijeme pokusavaju da promjene vrijednost varijable.
Realni primjer primjene ParallelFx u rjesavanju sistema linearnih jednačina sa 1000 nepoznatih.
Primjer asinhronog programiranja na strani klijenta. Kako stari sekvencijalni kod pretvoriti u asinhroni.
Primjer asinhronog programiranja na strani servera. Korištenje asinhronog programiranja u optimizaciji ASP.NET aplikacija i mogućnosti povećavanja performansi i odziva aplikacija.