Monthly Archives: December 2012

2012 in review


The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

19,000 people fit into the new Barclays Center to see Jay-Z perform. This blog was viewed about 59,000 times in 2012. If it were a concert at the Barclays Center, it would take about 3 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Screencast: Konzumacija podataka u Windows 8 Store aplikacijama


U četvrtak 13. 12. 2012 u saradnji sa lokalnim uredom Microsoft BiH, održano je online predavanje na temu Konzumacija podataka u Windows 8 Store aplikacijama. Predavanje je predstavljalo sublimaciju mojih nekoliko predavanja koje sam održao na regionalnim konferencijama i UG sastancima u Sarajevu, Beogradu i Bihaću. Predavanje demonstrira osnovne načine kako implementirati REST i WCF servise, kako koristiti EF 5 i „Code First“ tehniku modeliranja baze podataka. U drugom dijelu demonstrirano je korištenje SQLite C/C++ biblioteke u Windows Store aplikacijama.

Pored video materijala kojeg možete ovdje pronaći, dati su linkovi za preuzimanje svih demo primjera prikazanih Screencastom.

    1. Implementacija DbModela i REST and WCF Servisa – skup demo primjera koji objašnjavaju na koji način koristiti tehniku Code First  u modeliranju baze podataka, te korištenje Web API i WCF servisa koji manipulišu sa modelom.
    1. SQLite test generator demo- demonstrira na koji način se generira datoteka baze podataka, kako definišu tabele, kolone i unos podataka.
    1. ĆevapExplorer Win8 Store aplikacija koja konzumira podatke iz prethodnih primjera. Na nekoliko mjesta u aplikaciji prikazani su sva tri način konzumacije podataka: preko RESTa, WCFa i korištenjem SQLite biblioteke.

Nadam se da ćemo još ovakvih screencastova praviti.

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 672 other followers