Highlighted text is not replaced after typing new one in MS Word


Few days ago, I realized that once the text is selected cannot be replaced with new ones  typed in MS Word, and probably in other MS Office products. This is very annoying options. Then I realized that the option for that is unchecked. I am pretty sure I didn’t uncheck the option, so the other reason would be after update installation.

However, I wanted to back previous feature since I need that option, specially when you try to replace some text in Word Equation. So in order to return the previous option to replace the highlighted text with new one, you should go to:

File->Options->Advanced

How to manually fix content error in Microsoft Word


Today while I was editing a document suddenly Word crashed and the document became unable to be opened. Every time I wanted to open it the same error was:

We’re sorry. We can’t open DocumentName.docx because we found a problem with its contents.
When I want to see Details the following message shows:
Unspecified error
Location: Part: /word/document.xml, Line 2, Column: 0.

Then I wanted to open auto-saved version of the document, the same error appeared. So I changed the DocumentName.docx  file in to DocumentName.zip, and extract the content, found document.xml file and opened it in Notepad++.

The picture below shows the content of the DocumentName.docx file, renamed in to zip and extracted:

If you didn’t know the word document with doc or docx extension is actually zip file, which you can extract.

I have opened the docuemnt.xml and try to find error in second line. This was mission impossible because all xml content is placed in this line. As you can see on the picture below:

To find which element cause the content problem we have to format XML content. I prefer using Notepad++ and XML Tool PlugIn. It can be installed through Plungins menu of Notepad++.

To format xml content choose option Pretty print (XML only – with line breaks) . After the content is formatted, back the Document.xml to zip, change the extension from zip to docx, and open the word document.

The same error appear, but when you choose for details you can read in which line is the error. Find the line in Notepad++ and delete whole tag element:

Copy document.xml back in to zip file, rename the extension and try to open. If you have another error, repeat the process again, otherwise your document is opened.

Ribbon kontrola – nova generacija korisničkog interfejsa


Microsoft Office 2007 pored novih mogućnosti donosi i jedan drugi momenat-novi korisnički interfejs. Svi mi znamo da svaka nova verzija MS Office prezentira novine u samom korisničkom interfejsu. Sjetimo se samo kada se pojavila XP verzija MS Office sa ravnim stilom kontrola menija, kutije sa alatima i sl. Verzija 2003 donijela je sa sobom još jedan novi izgled aplikacija sa plavom gradientnom bojom pozadine, koja je jako dobro pristajala na radnom ekranu.

MS Office 2007 lansira ne samo novi stil već postojećih kontrola, nego i novu generaciju korisničkog interfejsa. Naime, dosta se raspravljalo u Microsoftu o novom korisničkom interfejsu i novim inovacijama, te omogućavanju korisnika da maksimalno, jednostavno i brzo dođu do svih informacija koje su mu potrebne prilikom rada. Tako je nastala Ribbon kontrola gdje neki govore ne samo o novoj kontroli nego i o novom korisničkom interfejsu “Ribbon User Interface“.

Da se nešto više kaže o ovoj kontroli i interfejsu

Koncept Ribbon korisničkog interfejsa pojavljuje se sa beta verzijama MS Office 2007, kao rezultat intenzivnog usavršavanja i inoviranja microsoftovih stručnjaka. Microsoftovi stručnjaci su u potpunosti su ostvarili svoje ideje te je novi korisnički interfejs doživio, i prije same konačne verzije MS Office 2007, pravi bum.

Glavna svrha ovog interfejsa je da sve kontrole prikaže na najbolji i informativni način korisniku. Prikaz kontrola je kategorizovan na način da korisnik brzo pronadje željenu funkciju u aplikaciji. Ribbon je iz upotrebe isključio glavni izbornik (meni) gdje je korisnik morao prolaziti kroz ugnježdene stavke menia da bi došao do željene funkcije programa.

Jedna od najupečatljiviji osobina je autoskaliranje; to znači kada nema dovoljno prostora kontrole se automatski smanjuju umjesto da budu skrivene. Npr. ako posjedujete široki ekran odnosno vaša aplikacija zauzima veliki dio ekrana, kontrole u ribbonu postaju automatski povećne i tada postaju informativnije, dok u suprotnom one postaju manje i imaju više kompaktan raspored. Ovo je glavni princip Ribbon korisničkog interfejsa: “sve kontrole moraju biti direktno pristupačne korisniku, ne zaviseći od veličine aplikacijskog prozora ili nekog drugog faktora.”

Primjer Autoskaliranja kontrola u Ribbonu

Dimenzija ikona kontrole

Više o ribbon kontroli i razvoju kontrole od trećih firmi

1.
2.

Preteča ribon kontrole nesvjesno i slučajno povezana je sa jednim mojim člankom , prosudite sami :=). Napisana je prije više od dvije godine.

Postoje i ljudi koji ovu kontroli razvijaju iz čiste znatiželje i žele svoj izvorni kod podijeliti sa svima. Jedan od takvih je i